Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif psikoloji, bireylerin anlamlı ve amaç dolu bir yaşam inşa etmelerine – hayatta kalmanın ötesine geçerek gelişmeye geçmelerine – izin veren karakter güçleri ve davranışlarına odaklanan bir psikoloji dalıdır. Alandaki teorisyenler ve araştırmacılar, iyi bir yaşamın unsurlarını belirlemeye çalışırlar. Ayrıca yaşam memnuniyetini ve refahını iyileştirmek için uygulamalar önererek bunları test ederler.

11 Top Positive Psychology Books That Will Improve Your Work and Life |  Inc.com

Pozitif Psikolojinin Temelleri

Pozitif psikoloji, sadece geçici mutluluk üzerinde değil, anlam ve derin tatmin üzerinde durur. Genellikle pozitif psikolojinin babası olarak kabul edilen Martin Seligman, Pleasant Life (Hollywood’un mutluluk görüşü), Good Life (kişisel güçlü yönlere ve bağlılığa odaklanan) ve Anlamlı Yaşam olan da dahil olmak üzere mutlu yaşamanın ne anlama geldiğine dair birçok vizyon tanımlamıştır.

Pozitif psikologlar, belirli pozitif duygular, “akış” durumları ve anlam veya amaç duygusu dahil olmak üzere pozitif yaşamın farklı versiyonlarında yer alan bir dizi deneyim ve davranışı araştırdılar.

Pozitif psikoloji, psikolojinin geri kalanından nasıl farklıdır?


Pek çok örtüşme olsa da, pozitif psikoloji, zayıflıkları ve sorunları ele almaktan ziyade, zihinsel varlıkları tanımlama ve inşa etme konusundaki birincil ilgisi nedeniyle diğer psikoloji alanlarından farklı olarak tanımlanmıştır.

Pozitif psikolojiyi kim yarattı?


Pozitif psikolojinin başlıca savunucuları arasında psikologlar Martin Seligman (bu kavramı 1998’de Amerikan Psikoloji Derneği’nin başkanı olarak tanıtan), Christopher Peterson ve Mihaly Csikszentmihalyi sayılabilir. Ancak diğerleri alt alanı geliştirdi ve 1950’lerde “pozitif psikoloji” terimini kullanan Abraham Maslow gibi hümanist psikologların önceki çalışmalarını yansıtıyor.

Pozitif psikolojiye göre iyi bir yaşamın unsurları nelerdir?


Olumlu psikologlar tarafından incelenen pek çok refah ve tatmin unsuru olmasına rağmen, beşi Martin Seligman’ın PERMA modeli olarak adlandırılan iyilik halinin yapı taşları arasında yer alıyor: olumlu duygular, katılım (örneğin bir projeye), olumlu ilişkiler, anlam ve başarı. (PERMA, pozitif psikolojinin ilk veya tek modeli değildir.)

Takımlarda Çatışmayı Nasıl Önlersiniz?

Takımlarda çatışma faydalı da olabilir, takımların dağılmasına...

Çıkmaza Giren Bir Ofis Aşkı

Brad: Son toplantıdan sonra içki? Elizabeth: Bütün ekip mi?

Çeşitliliği Ciddiye Almak İşletmelerde Ne Anlama Geliyor?

Finansal getiri savını bırakalım artık... "Finansal getiriyi temel alan...
×