Jean Piaget

“Okullarda eğitimin temel amacı, sadece diğer nesillerin yaptıklarını tekrarlamak değil, yeni şeyler yapabilen kadın ve erkekler yaratmak olmalıdır.”

– Jean Piaget

Jean Piaget Kimdir?

Jean Piaget, İsviçreli bir psikolog ve genetik epistemologdur. En çok, çocukların çocukluk boyunca entelektüel olarak nasıl geliştiğine bakan bilişsel gelişim teorisiyle tanınır. Jean Piaget 9 Ağustos 1896’da İsviçre’de doğdu ve çok erken yaşta doğa bilimlerine ilgi göstermeye başladı. 11 yaşına geldiğinde, bir albino serçe üzerine kısa bir makale yazarak bir araştırmacı olarak kariyerine çoktan başlamıştı. Doğa bilimleri okumaya devam etti ve doktorasını aldı. 1918’de Neuchâtel Üniversitesi’nden zooloji alanında doktorasını yapmıştır.

Genel Bakış

Piaget’in teorisinden önce, çocuklar genellikle sadece küçük yetişkinler olarak düşünülürdü. Bunun yerine Piaget, çocukların düşünme şeklinin temelde yetişkinlerin düşünme şeklinden farklı olduğunu öne sürdü.

Piaget’in teorisi, gelişim psikolojisinin psikoloji içinde ayırt edici bir alt alan olarak ortaya çıkmasında muazzam bir etkiye sahipti ve eğitim alanına büyük katkı sağladı. Ayrıca, insanların fikirleri ve deneyimleri arasındaki etkileşimlere dayanarak dünya hakkındaki bilgilerini aktif bir şekilde inşa ettiklerini öne süren yapılandırmacı teorinin öncüsü olarak da bilinir.

Bilginin Kökleri

Piaget kendini bir genetik epistemolog olarak tanımladı. Genetic Epistemology adlı makalesinde, “Genetik epistemolojinin önerdiği şey, temel formlarından bu yana, bilimsel bilgi de dahil olmak üzere sonraki seviyelere kadar uzanan farklı bilgi çeşitlerinin köklerini keşfetmektir” diye açıkladı

Epistemoloji, insan bilgisinin kökeni, doğası, kapsamı ve sınırları ile ilgilenen bir felsefe dalıdır. Piaget sadece düşüncenin doğasıyla değil, aynı zamanda nasıl geliştiğiyle ve genetiğin bu süreci nasıl etkilediğiyle de ilgileniyordu.

Binet’in zeka testleri konusundaki ilk çalışmaları, onu çocukların yetişkinlerden farklı düşündükleri sonucuna varmasına neden olmuştu. Bu, günümüzde geniş çapta kabul gören bir fikir olsa da, o zamanlar devrimci kabul ediliyordu. Çocukluk boyunca bilginin nasıl büyüdüğünü anlamaya olan ilgisine ilham veren bu gözlemdi.

Çocukta Dil ve Düşünce

Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget’ye göre, dört evrede gerçekleşir:

  • Duyusal motor dönem (0-2 yaş)
  • İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş)
  • Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) – (somut işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)
  • Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) – (formel işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)

Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişki­nin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezcidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa, geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.

“Çocuk mantığı her noktada sorunlarla dolu olan, sonsuz karmaşıklığa sahip bir konudur – bünyesinde işlevsel ve yapısal psikoloji, mantık ve hatta epistomoloji sorunları barındırır. Bu labirentte tutarlılığın sürdürülmesi ve psikolojiyle alakalı olmayan bütün sorunların sistemli bir şekilde çıkarılması kolay bir iş değildir.”

“Çocuk… yetişkinden daha çok konuşuyor gibi görünür. Yaptığı hemen her şeye aşağı yukarı ‘Şapka çiziyorum’, ‘Senden daha iyi yapıyorum’ ve benzeri gibi konuşmalara uygundur. Dolayısıyla çocuk düşüncesinin daha ziyade sosyal olduğu, devamlı ve yalnız araştırma yönünden ise zayıf olduğu düşünülür. Oysa bu, yalnızca görünüşte doğrudur. Çocuğun sözle olarak kendini tutma kabiliyeti, sırf bir şeyi kendine saklamanın ne demek olduğunu bilmediği için daha zayıftır. Etrafındakilerle neredeyse aralıksız konuşsa da kendini onların yerine hemen hiç koymaz.”

ÖZETLE

Çocuklar sadece daha az mantıklı düşünen küçük yetişkinler değillerdir onlar daha farklı da düşünürler.

Takımlarda Çatışmayı Nasıl Önlersiniz?

Takımlarda çatışma faydalı da olabilir, takımların dağılmasına...

Çıkmaza Giren Bir Ofis Aşkı

Brad: Son toplantıdan sonra içki? Elizabeth: Bütün ekip mi?

Çeşitliliği Ciddiye Almak İşletmelerde Ne Anlama Geliyor?

Finansal getiri savını bırakalım artık... "Finansal getiriyi temel alan...
×