Bireysel & Çift Terapisi

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, danışan ve terapistin beraber yürüttükleri seans çalışmalarıdır. Bu yöntem, danışan ve terapistin birlikte, problemlerin çözümüne ulaşabilmek için tercih edilen en temel yöntemlerden biridir. Gündelik hayatta da kolayca karşılaşabileceğimiz bir takım olumsuz ruh halleri yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi sorunlar da bireysel terapi desteği ile çözüme ulaştırılabilir. Bireysel terapide çalışılan sorunlara örnek olarak; depresyon, kaygılar ve korkular, kendine güven, geçmiş olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uykusuzluk, performans kaygısı, insan ilişkilerinde problem yaşama gibi konular gösterilebilir. Bu sürecin uzunluğu danışanın yaşadığı sıkıntılar ve ihtiyacına göre belirlenir.

Yetişkin psikoterapisi bireyin yaşamda karşılaştığı sıkıntı ve sorunlarının, hüzünlerinin, endişelerinin, duygusal-düşünsel ve davranışsal süreçlerinin farkına varmasıdır. Yaşantısının farklı alanlarında kendini tekrar eden problem örüntülerini ve bu problemlerle başa çıkma biçimlerini terapisti eşliğinde keşfederek kendisine ve yaşantısına dair iç görü kazanma sürecidir. Bugünün içinde dünün ve yarının anlamlandırılması; kendine ve yaşantısına yönelik kazandığı farkındalıkla birlikte değişimin ve onarımın adım adımbaşlamasıdır.

 • Kaygı ve endişe problemleri
 • Depresyon
 • Takıntılar
 • Panik atak
 • Fobiler
 • Kayıp-yas süreci
 • Stresle başa çıkma probemleri
 • Öfke kontrolü problemleri
 • İletişim problemleri
 • Uyku bozuklukları
 • Yeme problemleri
 • Motivasyon-özgüven problemleri

Çift Terapisi

Çift terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme ulaşmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Genel olarak çiftler birlikte seanslara katılırlarken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi uygulanabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması ve karşılaştıkları problemleri çözümleyerek ilişkilerine yardımcı olmak hedeflenir. Bu terapi yaklaşımında çiftlerin, uzman terapistin yönlendirmesi altında birbirlerine ve ilişkilerine karşı açık olmaları amaçlanır. Bu sayede ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve ilişkiye yönelen negatif düşünceler çözüme ulaşır. Amaç, çiftlerin iletişim kanallarını açarak birbirlerini doğru anlamalarına yardımcı olmaktır.

Takımlarda Çatışmayı Nasıl Önlersiniz?

Takımlarda çatışma faydalı da olabilir, takımların dağılmasına...

Çıkmaza Giren Bir Ofis Aşkı

Brad: Son toplantıdan sonra içki? Elizabeth: Bütün ekip mi?

Çeşitliliği Ciddiye Almak İşletmelerde Ne Anlama Geliyor?

Finansal getiri savını bırakalım artık... "Finansal getiriyi temel alan...
×